Arbejdslivet

Mangfoldighed i Arbejdslivet er et netværk, der har fokus på alt, hvad der foregår på arbejdspladserne og i københavnernes frivillige såvel som lønnede arbejdsliv. Netværkets aktører har skrevet under på Københavns Mangfoldighedscharter og arbejder på at fremme og styrke mangfoldighed i arbejdslivet.

Aktørerne arbejder sammen om forskellige initiativer. Et initiativ kan f.eks. være at arbejde på at bruge mangfoldighed i virksomheden til at skabe positive tal på bundlinjen eller få flere unge i København ud på arbejdsmarkedet. Netværket forsøger således bl.a. at finde på værktøjer, der fremmer den økonomiske gevinst ved etnisk mangfoldighedsledelse og ligebehandling og arbejder for, at forskellighed bliver set som en force i rekrutteringen af nye ansatte, i besættelsen af ledelsesposter samt i samarbejdet medarbejderne imellem.

Med tiden vil du her kunne læse navne på medlemmer og initiativer under det enkelte netværk.

Her er 2 eksempler på initiativer under arbejdslivet: